JUDASPENNING
Lunaria annua.

Deze remedie helpt je wanneer je teveel "moet" en je geen nee kunt zeggen, speciaal wanneer anderen een te grote claim op je leggen. Bij financiële zorgen en problemen leert de Judaspenning je met geld omgaan, zowel wanneer je er teveel waarde aan geeft of de waarde er niet van inziet. Wanneer je het gevoel hebt dat je tekort komt en wanneer je je energie en kracht gaat inhouden, geeft ze je vertrouwen in de overvloed van het universum. Wanneer je het aardse belangrijker vindt als het luisteren naar je intuïtie en je inlevert op je intuïtieve kracht door een te grote behoefte aan materiële zaken, geeft de Judaspenning een ommekeer in je wezen. Doordat je niet alleen het persoonlijke willen en hebben nastreeft, kun je de universele Liefde ontplooien, voor zowel jezelf als voor de ander.


Terug naar het overzicht