Klik hier om een beschrijving van uw praktijk toe te voegen
ALASKA EDELSTEEN REMEDIES

 

 

AQUAMARINE - geeft een kalme en rustige helderheid aan het mentale lichaam; brengt een kalme en neutrale rust in het denken; creëert een mentale oase van koele, heldere ontvankelijkheid. 

AVENTURINE - versterkt de verticale energie die je stabiliseert tijdens groei; helpt te volharden en geeft uithoudingsvermogen bij het beleven en verwerken van nieuwe ervaringen; speciaal geschikt voor pioniers op het spirituele pad. 

AZURITE - voor goed geaarde communicatie; opent en verstevigt de verbinding tussen de vrouwelijke aardekrachten en het 5e chakra; helpt te communiceren met vitaliteit, geloofwaardigheid en zachtheid. 

BLACK TOURMALINE - helpt oude, ongewenste energieën die nog in het lichaam worden vastgehouden af te voeren en te vervangen door frisse, schone, neutrale energieën. Deze remedie is een nauwkeurig gereedschap voor het loslaten van alle gifstoffen uit het mentale-, emotionele- en fysieke lichaam. 

BLOODSTONE - maakt de aardebinding beter; brengt een krachtige stroom van aarde-energieën in het 1e en 2e chakra; stimuleert het loslaten van negatieve emoties die in deze chakra's vastzitten; brengt deze chakra’s weer in balans na trauma of emotionele crisis.

BRAZILIAN AMETHYST - zet energie van een lagere trilling om naar een hogere trilling; tilt uit boven een te materialistische instelling; helpt de eigen spirituele realiteit te voelen en ervaren.

BRAZILIAN CLEAR QUARTZ - de remedie van reinigend wit licht; synchroniseert en harmoniseert de aura, de subtiele lichamen en het fysieke lichaam met de natuurlijke trilling van de aarde. 

CARNELIAN - bevordert de opname van prana in het etherische lichaam; zuivert en brengt energie naar de nadirs (de energetische verbindingen tussen het etherisch lichaam en de meridianen), zodat er meer energie naar de meridianen stroomt. 

CHRYSOCOLLA - opent het hartchakra en geeft er verdieping aan; voor het loslaten van spanning en bepantsering rondom het hart bij het geven en ontvangen van liefde; vergroot de flexibiliteit van het denken en het lichaam en maakt een betere doorstroming van liefde mogelijk.

CHRYSOPRASE - brengt het hartchakra in harmonieuze samenwerking met de groene energietrilling van de planeet; synchroniseert de subtielere lichamen met de hartenergie van de aarde; geeft acceptatie van de aarde als je thuis.

CITRINE - brengt het denken op één lijn met hogere spirituele wetten; bevordert de toegang tot de goddelijke waarheid en intelligentie; verhoogt de kwaliteit van concentratie, focus en het rationele denken.

COVELLITE - geeft kracht, helderheid en begrenzing aan de aura; fungeert als beschermend filter, hierdoor kun je energetisch ontspannen, waardoor de capaciteit wordt vergroot om liefde en steun uit de omgeving te ontvangen.

DIAMOND - geeft helderheid aan het 6e chakra; harmoniseert de goddelijke en persoonlijke wil door helder zien; activeert de persoonlijke wil in zijn hoogste vorm; heldere motivatie en versterking van het handelen in overeenstemming met het goddelijke doel. 

EMERALD - een universele reiniger en stabilisator van het hart; energieën van de Goddelijke Moeder en het Goddelijke Vrouwelijke; opent het hart zacht en vriendelijk voor een diepere ervaring van liefde in het fysieke lichaam.

FLUORITE - de "loslaat-remedie"; geeft een betere energetische doorstroming in het fysieke lichaam door het loslaten van blokkades in het etherische lichaam.

FLUORITE COMBO - synchroniseert de beweging tussen het etherische en het fysieke lichaam; geeft een verfijning van je focus zodat je in evenwicht en met precisie een probleem of herstellingsproces kunt verwerken.

GOLD - brengt kracht en evenwicht in het 3e chakra; bevordert de toegang tot de hoogste aspecten van de persoonlijke identiteit en helpt deze te gronden in de fysieke realiteit; het toegankelijk maken van innerlijke waarheid, vreugde en wijsheid en dit ervaren als een bron van creatieve kracht. 

GREEN JASPER - brengt de ritmes van het lichaam weer in overeenstemming met de ritmes van de aarde na een verstoring van de natuurlijke stroming; verbinding met de ongetemde vrouw; herstelt aardse sensualiteit en gezonde seksualiteit.

HEMATITE - versterkt de energetische grenzen in het emotionele lichaam; bevordert emotionele onafhankelijkheid in plaats van gezamenlijke afhankelijkheid; om intense emoties bij een ander te ervaren met onafhankelijk medeleven; om op een verantwoordelijke manier met de eigen emotionele ervaringen om te gaan. 

HERKIMER DIAMOND - hoog ontwikkelde overbrenger van wit licht; zorgt voor helderheid in het "zien" en bevordert genezing op alle niveaus; geeft helderheid tijdens dromen.

JADEITE JADE - geeft een evenwichtige trilling van vrede en tijdloze eenvoud; helpt om in je centrum en in het moment te blijven met bewustzijn en acceptatie van wie je werkelijk bent.

KUNZITE - opent het hart voor het bewust worden van de eigen goddelijkheid; om de spirituele liefde vanuit de wereld van de engelen te accepteren en deze te integreren in de fysieke ervaring.

LAPIS LAZULI - opent en zuivert de communicatiekanalen van het 5e chakra; bevordert het vermogen om informatie te ontvangen van fysieke en niet-fysieke bronnen; verwijdert verwarring met betrekking tot horen en weten.

MALACHITE - aarden; het harmoniseren van de vier niveaus van zijn: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel; geeft ondersteuning van de eigen eenheid in alle omstandigheden.

MOLDAVITE - een energetische informatiebron met een alomvattend overzicht; stelt in staat om aanwijzingen van de ziel te ontvangen via het hoger zelf; helpt om je opnieuw te binden aan oorspronkelijke afspraken.

MONTANA RHODOCHROSITE - brengt kracht en stevigheid in het 4e chakra; verwijdert verwarring en chaos uit het hart, verheldert vastberadenheid, stimuleert en centreert moedige actie vanuit het hart. 

MOONSTONE – circuleren van energieën in het emotionele lichaam; versterkt de vrouwelijke eigenschappen ontvankelijkheid en intuïtie bij vrouwen en mannen; geeft evenwicht en concentratie van de geestelijke vermogens tijdens de maanperiode.

OPAL - voedt het etherisch lichaam en de subtielere lichamen met een volledig spectrum van lichtgevende kleuren; laadt de verbruikte emotionele en mentale krachten opnieuw op en neutraliseert de vermindering van kleurfrequenties in de aura; geeft vernieuwing van de creatieve krachten. 

ORANGE CALCITE - bevordert het vermogen om licht te assimileren in het lichaam op celniveau; verwarmend, stimulerend, vrolijk makend; laat duisternis en verdriet verdwijnen. 

PEARL - verwijdert lagen van irritatie uit het mentale en het emotionele lichaam, die in het fysieke lichaam zichtbaar kunnen worden als hardheid en onbuigzaamheid; om tegenwerking tegen jezelf en de gezondheid te veranderen in acceptatie en bewustzijn.

PERIDOT - stabiliseert de subtielere lichamen tijdens een periode waarin nieuwe ideeën en creatieve projecten tot ontwikkeling komen; behulpzaam wanneer je nieuwe fasen van leren en ervaren ingaat; de steen van het nieuwe begin.

PYRITE - om een energetisch fundament in het leven te leggen, ge-baseerd op de hoogste persoonlijke waarheid; vergroot het zelfvertrouwen, speciaal in verband met groepsprocessen en de druk van leeftijdsgenoten; vast houden aan je eigen waarden - trouw zijn aan jezelf. 

RHODOCHROSITE - verhoogt de energie, het evenwicht en de stabiliteit van het hartchakra; kalmerend voor het hart na herstel en transformatie; brengt een voedende aarde-energie naar het hartchakra.

RHODOLITE GARNET - bevordert de verbinding met het eigen lichaam; helpt om je energetisch opnieuw te verbinden met delen van het lichaam die gewond of gekwetst zijn geweest; herstelt het etherische web om het lichaam waar dit verstoord is door operaties. 

ROSE QUARTZ - opent, verzacht en kalmeert het hart; de verbinding maken met het innerlijk kind en dit voeden en verzorgen; harmoniseert het hartgebied zodat intimiteit met jezelf en anderen mogelijk is en blijft. 

RUBY - geeft het 1e chakra energie en brengt het in evenwicht; ondersteunt het vermogen spirituele energie te gronden in het fysieke lichaam; werkt met de lagere emotionele centra en laat hogere transpersoonlijke liefde ontwaken.

RUTILATED QUARTZ - bevordert het precies afstemmen op hogere bronnen van inspiratie; geeft de mogelijkheid om informatie uit andere dimensies op een evenwichtige manier te verkrijgen, te integreren en uit te dragen.

SAPPHIRE - toewijding aan het goddelijke doel; helpt je energiesysteem af te stemmen op je hogere doel; versterkt de verantwoordelijkheid voor de taak waarvoor je op aarde bent gekomen.

SAPPHIRE/RUBY - brengt spiritualiteit en fysieke mogelijkheden in evenwicht; het hogere plan integreren met de fysieke werkelijkheid; fysieke ondersteuning ontvangen door het vervullen van je hogere verantwoordelijkheid.

SCEPTER AMETHYST - opent het 7e chakra en helpt met de voorbereiding om energie te ontvangen van hogere chakra's; laat de hoogste spirituele capaciteiten ontwaken door het ontwikkelen van een nieuwe kern van spiritueel gezag en leiderschap.

SMOKY QUARTZ - aardend en kalmerend; synchroniseert lichaamsenergie met aarde-energie; reguleert en stabiliseert de ontgifting van ongewenste energieën uit het fysieke lichaam.

SPECTROLITE - geeft het gehele energiesysteem een bad met een volledig spectrum van licht en voedt dit; vernieuwt en verfrist het perspectief; helpt de schittering in het dagelijkse te zien en het goddelijke in het gewone. 

STAR SAPPHIRE - brengt het energiesysteem op één lijn en opent het voor de groei van de ziel in dit leven; energetische verbindingen maken die het bereiken van je bestemming ondersteunen. 

SUGALITE - paarse straal energie; het stimuleren en bevestigen van de spirituele realiteit; om goedaardige spirituele krachten in het leven te ervaren; bevordert een meer directe communicatie met de eigen bron van spirituele steun.

TIGER'S EYE - zelfbekrachtigend; versterkt de energetische grens tussen de eigen persoonlijke identiteit en de eigen emotionele ervaringen; het behouden van een sterk gevoel van eigenwaarde, wanneer je te maken hebt met krachtige emoties zoals angst en jaloezie.

TOPAZ - ruimt energieblokkades op in de solar plexus; bevordert het gebruik van geschikte universele energie bronnen; versterkt de mogelijkheid om beslissend te handelen vanuit een duidelijk gevoel van persoonlijke identiteit. 

TURQUOISE - stemt het energieveld af op oude kracht en heilige wijsheid die bij al het leven hoort; helpt de verbinding met de ziel van de aarde te zuiveren en te verdiepen. 

WATERMELON TOURMALINE - brengt de universele polariteiten yin en yang in evenwicht; de magnetische (ontvangende) en dynamische (gevende) kwaliteiten van liefde; brengt de groene, fysieke aardefrequentie in harmonie met de roze, spirituele universele kwaliteiten van liefde.

 

ALASKA EDELSTEEN REMEDIES RESEARCH

AMAZONITE - je emotionele kracht vinden doordat je oude emotionele lasten met plezier loslaat. Verbindt je met het waterelement en je oude oorsprong met het water. Bevordert de schoonmaak van je hart en het emotionele lichaam, zodat je gemakkelijker kunt communiceren met andere levende wezens. 

AMBER - om in contact te komen met de in je aanwezige kracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en de instinctieve natuur van het lichaam. Ontspant en reinigt het bekkengebied, waardoor er een sterkere energiestroom door de ruggengraat kan gaan. Past de energetische structuur van het lichaam aan zodat meer licht en energie binnen kan komen en kan circuleren met minder weerstand.

APOPHYLLITE - geeft horizontaal evenwicht als je te verticaal gericht bent. Verbetert de communicatiestroom door het hart. Opent en verzacht het hartchakra en geeft evenwicht als je te veel energie in het hoofd hebt. Kunnen ontspannen en kunnen delen wat je hebt.

ARAGONITE - energetische hygiëne; volledig aanwezig zijn en verbonden zijn met de aarde, de geest en met de ander tijdens healing werk. Bevordert daarna het loslaten van energie-verbindingen tussen personen, zodat je niet wederzijds afhankelijk van elkaar blijft. Als je in andere dimensies werkt en problemen hebt om weer in psychisch evenwicht te komen op het fysieke niveau.

BLACK TOUMALINE/MASTER QUARTZ – werkt op het diepste niveau van het fysieke lichaam om de gronding, de stroming en de kracht te verbeteren; brengt de relatie tussen het eerste en het zevende chakra in evenwicht; om giftige energie die in de chakra’s wordt vastgehouden te vervangen door opbouwende energie; stimuleert het loslaten van oude gewoontes en patronen op een georganiseerde manier. 

BLUE GREEN TOURMALINE – reinigt en verruimt het hart chakra en geeft een sterkere relatie met het hoger zelf; om je te openen zodat je constant meer vrede en troost voelt; de afstemming op en de verwerkelijking van hogere frequenties van denken en universele wijsheid; verandert verwarring en grilligheid in rustige gecentreerde kracht en zelfreflectie.

BLUE TOPAZ – verzachtend, kalmerend en verhelderend. Om mentale verwarring op te lossen, versterkt mentale helderheid, concentratie en effectiviteit. Voor een duidelijkere uitdrukking van je identiteit door het ontwikkelen van je denkprocessen. Opent je bewustzijn voor de hogere ziel/mentale functies; om duidelijk te krijgen hoe je spirituele identiteit uitgedrukt kan worden op het fysieke niveau. 

CELESTITE - opent zacht, zuivert de hoogste chakra’s en stemt ze af op de goddelijke en engelenwereld; herstructureert je innerlijke en uiterlijke kijk, waardoor je de wereld duidelijk vanuit een spiritueel perspectief kunt zien; heelt de pijn van het hart, die ontstaan is door oud verlies en scheiding; werkt op een erg diep niveau om de oorzaak te kunnen vinden en om spanning in het lichaam los te laten.

CINNABAR - voor het verwijderen van pijn, diepe droefheid en oud karma, dat vastzit in je onderste chakra's en in de subtiele lichamen van de aarde. Werkt op de chakra's in de voeten en versterkt de stroom van energie vanuit de aarde in de benen en omhoog door het lichaam. Maakt je bewust van de problemen, die je hebt in je relatie met de aarde, die ervoor zorgen dat je de energie niet krijgt, die je nodig hebt om je lichaam goed te onderhouden. 

DIOPSIDE - verwijdert zelfdestructieve programmering uit het eerste chakra. Maakt de lagen van angst, kwaadheid en gevoelens van waardeloosheid los, die vast zijn gaan zitten en die het hart blokkeren. Hierdoor kunnen geen hogere niveaus van bewustzijn en Goddelijke Wil worden geaccepteerd. Geeft steun wanneer je door de zwaarte van verdriet en droefheid van een scheiding heengaat. Verwijdert vervreemding, om opnieuw vertrouwen en intimiteit op te kunnen bouwen met alle vormen van het leven.

FIRE OPAL – verwijdert blokkades in de energiebanen zodat meer aarde energie je lichaam en al je chakra’s binnen kan komen; helpt om deze extra energie vast te houden in plaats van ze onmiddellijk beschikbaar te maken voor gebruik, zodat reserves kunnen worden opgebouwd; om van “ik heb energie” naar “ik ben energie” te gaan; ondersteunt langdurig herstel na ziekte of overwerkt zijn. 

GREEN GARNET - verankert je energie, je aandacht en je bewustzijn met de aarde. Versterkt de verticale verbinding en de horizontale stabiliteit. Werkt op de wederzijdse stroom van energie en informatie tussen het hart en het eerste chakra. Geeft je een zachtere en intiemere relatie met de aarde.

GREEN TOURMALINE - een transparante steen die je helpt om door de illusie van afscheiding heen te kijken en de eenheid met al het leven te ervaren. Verwijdert de sluier tussen de menselijke en de natuurlijke wereld, zodat je jezelf weerspiegeld kunt zien in al het leven en alle vormen van leven in jezelf kunt ervaren.

GREEN TOURMALINE/SMOKY QUARTZ - verbetert de verbinding tussen het vierde chakra en de aarde. Helpt met het loslaten van energieën die niet langer nodig zijn. Moeiteloos vanuit het hart kunt geven. Bevordert je concentratie en laat je doelgericht creatief handelen. 

LABRADORITE - helpt je met het aantrekken, samenbrengen en vasthouden van licht in het lichaam, vooral in die gebieden die geblokkeerd zijn. Vult je energiereserves weer aan als die uitgeput zijn omdat je ze te veel hebt gebruikt. Je verantwoordelijk voelen voor en je bewust worden van de aantrekking die je op anderen uitoefent en van de energie die je projecteert. 

LARIMAR - deze steen bevat de energie van geweldloosheid, veiligheid en koestering. Vormt een structuur in het emotionele lichaam, waardoor onschuld en vrede worden aangetrokken en vastgehouden. Om te ontspannen en steun te kunnen ontvangen zonder strijd. Laat vrouwen zich veilig te voelen in hun vrouwelijkheid.

MANGANO CALCITE - een vriendelijke, zachte en zeer beschermende energie om je veilig te voelen in je hart. Werkt op de innerlijke structuur van het hartchakra, waardoor een veilige ruimte ontstaat om te herstellen. Geeft kracht en steun om met mededogen aanwezig te blijven bij emotionele pijn. 

PINK QUARTZ – een heerlijke en subtiele hart energie, die je helpt om alles te herstellen wat je verhindert om in het moment te leven met een open hart. Helpt degenen die te maken hebben met diep lijden en pijn om door te gaan en hieraan voorbij te gaan, zodat ze daarna anderen kunnen helpen om hetzelfde te doen.

RAINBOW HEMATITE – versterkt je innerlijk zicht en visie, doordat ze je helpt met het aarden ervan. Ontwikkelt de aangeboren vermogens van het 6e chakra op een evenwichtige, overzichtelijke en praktische manier. Helpt je om niet emotioneel te reageren of te oordelen als reactie op de informatie die je ontvangt of op wat je waarneemt.

RASPBERRY RUTILE – geeft een verandering in het zevende chakra waardoor dit informatie kan ontvangen uit hogere bronnen. Om de energie in het lichaam opnieuw te gronden na een schokkende of traumatische gebeurtenis. Bevordert een soepele en vloeiende beweging van de energie tussen het achtste chakra en het hart. 

RED QUARTZ - grondt en geeft energie. Geeft bescherming van de energie van het tweede chakra en laat je dit beter beheersen. Om je meer bewust te worden van de energie en de informatie die je uitzendt en ontvangt op dit niveau.

ROSE/SMOKY QUARTZ - verenigt de trilling van je hart met de trilling van de aarde en met de frequentie van liefde. Brengt je van ontkenning naar aanvaarding. Om vastzittende energie in het hart en het lichaam schoon te maken en los te laten door middel van gronding, zelfaanvaarding en het bewust worden van goddelijke bescherming. 

RUTILE – toont je hoe je moet samenwerken met de hogere intelligenties die zich in de fysieke ruimte bevinden, zodat je kunt werken met fysieke structuren en die aan kunt passen zodat je beter om kunt gaan met de dingen die je tegenkomt. Herinnert je eraan dat je deel bent van iets groters dat het fysieke overstijgt, iets dat helemaal compleet is en optimaal functioneert. 

SILVER - de fysieke en energetische lichamen opnieuw structureren en afstemmen op de universele intelligentie en wijsheid. Verankert de oneindige structuur van eenheid in het hart. Laat je meer bewust worden van de goddelijkheid die in je aanwezig is. Helpt je om op een evenwichtige manier giftige energie uit de aura los te laten. Versterkt de verbinding tussen de Goddelijke Wil en het hart chakra.

STAR RUBY – laat je bewuster worden van en laat je meer aandacht schenken aan het huidige moment. Verankert en brengt energie en informatie in het fysieke lichaam, daar waar je bent. Grond je als je afdwaalt in je gedachten en wanneer je de neiging hebt om in je hoofd te zitten en uit je lichaam te gaan. Goed voor mensen die snel afgeleid zijn of die met opzet afleiding in hun leven zoeken.

TOURMALATED QUARTZ - ruimt stagnatie op en bevordert een evenwichtige stroom van energie en informatie naar, van en tussen de chakra's. Haalt een teveel aan energie uit alle chakra's, uit de subtiele lichamen en het fysieke lichaam. Brengt evenwicht in de verhouding van het basischakra met de hogere chakra's. Kan gebruikt worden aan het eind van een herstelproces om de laatste resten op te ruimen

VANADINITE - voor het regelen en sturen van het vuur-element. Wanneer je teveel vuur hebt, geeft ze het bewustzijn hoe je dit kunt gebruiken. Als je uitgeput bent helpt ze je om meer vuur aan te trekken. Versterkt de soepelheid en de bereidheid om je gehechtheid aan bepaalde structuren los te laten tijdens een veranderingsproces. Pijn overstijgen door een sterkere identificatie met het onbegrensde aspect van jezelf, in plaats van met dat deel van jezelf dat de pijn ervaart. 

VESUVIANITE - laat je ervan bewust worden hoe je liefde kunt gronden in de fysieke vorm vanuit de hogere dimensies. Goed voor degenen die problemen hebben om diepgaande liefdesrelaties aan te gaan. Verbind je met de schitterende, zuiverende, energie schenkende aspecten van vuur. Je innerlijke hitte en kracht kunnen omarmen - met vertrouwen op je plek zitten als schepper van je wereld.© 2020 Bloesem Remedies Nederland  |  Kamer van Koophandel nr: 12023111  |  Privacy policy  |  Algemene Voorwaarden  |  Powered by 4ice Online Solutions